Top

Termes i Condicions

Detall dels termes i condicions de compra de la web www.versatilestetic.com aplicables exclusivament a totes las vendes realitzades a través d’aquesta plataforma.

La utilització del lloc web www.versatilestetic.com o realitzar una comanda a través de la mateixa implica la plena acceptació de les Condicions de Compra i Polítiques de Privacitat i Protecció de Dades aquí descrites, de les que Versàtil Estètic es reserva el dret de modificació, sent les condicions aplicables les que siguin vigents en cada moment.

1. Informació general

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Sociedad de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), s’exposa a continuació les dades identificatives de l’empresa:

Denominació Social: CENTRE D’ESTÈTICA VERSÀTIL
Domicili Social: Passeig Barcelona, 6, 17800 Olot, Girona
Propietari: Marta Balcells
Telèfon: 972 26 16 15
Email: info@versatilestetic.com
Lloc web: https://versatilestetic.com/

La societat té per objecte el comerç al per menor d’articles de joieria, rellotgeria, argentaria i bijuteria, per internet, o per qualsevol altre mitjà.

2. Descripció dels productes

La descripció detallada dels productes exposats en el lloc web versatilestetic.com s’elabora a partir d’informació i imatges pròpies de Versàtil Estètic (de les que l’empresa es reserva tots els seus drets d’ús) i/o de informació i imatges subministrades pels nostres proveïdors.

Versàtil Estètic disposa d’autorització per l’ús dels noms comercials o marques registrades contingudes en el lloc web.
Els preus dels articles publicats són susceptibles de variacions.

L’empresa no es responsabilitza dels possibles errors en la informació o característiques dels productes publicats.

En caso de tindre algun dubte o comentari sobre el contingut d’aquesta pàgina web poden contactar amb nosaltres mitjançant el correu info@versatilestetic.com.

3. Disponibilitat dels productes

La disponibilitat dels productes en el lloc web s’actualitza en funció de l’estoc.

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos.
Versàtil Estètic no posarà a la venda de forma intencionada més unitats de les disponibles en estoc.

Si per causes no controlables o errors no desitjats Versàtil Estètic poses a la venda un producte no disponible en estoc i aquest fos adquirit per un usuari, Versàtil Estètic es compromet a actuar de bona fe y oferir a l’usuari la possibilitat de:

Reemborsar qualsevol quantitat que s’hagués pogut haver abonat sense cap tipus de penalització a traves del mateix medi pel qual s’hagués realitzat.
Substituir per un altre model de igual qualitat i valor disponible en estoc amb el consentiment per part del client.
Si hi ha la possibilitat de tenir disponibilitat del producte, enviar-lo en un nou termini d’entrega.

4. Preu

Els preus dels productes presentats en versatilestetic.com inclouen l’IVA (percentatge segons legislació vigent aplicable en cada moment) si no s’indica el contrari.

Els preus no inclouen les despeses d’enviament si no s’indica el contrari.
Versàtil Estètic no es responsabilitza dels possibles errors en las tarifes de preus en els articles publicats. En el cas de produir-se un error en el preu final d’alguns dels articles exposats Versàtil Estètic es compromet a posar en coneixement dels usuaris amb la major brevetat possible el nou preu de venda, oferint als clients afectats la possibilitat de re-confirmar la comanda, o la possibilitat de desistir de la compra por la seva part.

Si no és possible contactar amb l’usuari de la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsarà la quantitat del preu erroni que s’hagués abonat. Versàtil Estètic no estarà obligat a subministrar al comprador cap producte al preu inferior incorrecte encara que la comanda estigues confirmada.

Els preus dels articles publicats en la web són susceptibles de variació però llevat del que s’ha establert anteriorment en cas d’error els possibles canvis no afectaran a les comandes respecte a les que s’hagin enviat un correu electrònic de confirmació de comanda.

5. Admissibilitat per la realització de compres

L’usuari declara i garanteix a actuar de bona fe fent ús d’aquesta web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlides i no per adquirir productes mitjançant de versatilestetic.com amb la finalitat de revenda o distribució paral·lela que li reporti un benefici comercial.

Si es pogués considerar que s’ha fet una comanda falsa o fraudulenta Versàtil Estètic e reserva el dret a anul·lar-lo abonant al client el pagament que hagi realitzat sense ninguna penalització per a Versàtil Estètic.

Al fer ús d’aquesta pàgina l’usuari es compromet a facilitar les dades que li sol·liciten de forma veraç i exacta, consentint que Versàtil Estètic pugui fer ús d’aquesta informació per posar-se en contacte amb els usuaris si fos necessari. Si l’usuari no facilita tota la informació la comanda no podrà cursar.

Al realitzar una comanda mitjançant la pàgina web, l’usuari declara ser major d’edat i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

6. Mètodes de pagament

Versàtil Estètic posa a disposició dels usuaris una passarel·la de pagament telemàtic segura per targetes de crèdit i dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i targetes anàlogues) oferires per la entitat Caixabank.

A l’autoritzar el pagament l’usuari està confirmant que la targeta de crèdit o dèbit és de la seva titularitat. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, per la que si aquesta entitat no autoritza el pagament, Versàtil Estètic no serà responsable de la falta d’entrega o retràs en l’entrega, no quedant formalitzada la compra.

Versàtil Estètic es compromet a no emmagatzemar, en cap cas, informació sensible com números de targetes o codis d’autentificació.

També s’ofereix sota condicions especials la possibilitat de pagament mitjançant transferència o ingrés bancari. En aquest cas Versàtil Estètic es reserva el dret de demorar l’enviament de la compra fins a disposar de les garanties necessàries de cobrament.

L’usuari es compromet a realitzar el pagament íntegre dels productes adquirits en el temps establert per l’empresa.

7. Política d’enviaments i devolucions

Formalització de la Comanda
Acceptades les Condicions d’Ús i la confirmació de compra el client rebrà un mail de confirmació de comanda amb els detalls de l’operació.

Mètode i terminis d’entrega.
Una vegada confirmada la compra, el termini d’entrega no excedirà els 15 dies hàbils sent el termini d’entrega habitual inferior a 48-72h per enviaments dins del territori espanyol de dilluns a divendres.

La demora de la comanda facultarà al client a cancel·lar la comanda amb la devolució de les quantitats abonades però en cap cas això implicarà cap indemnització.

Si transcorreguts 5 dies hàbils des de la confirmació de la comanda el client no ha acordat una data d’entrega amb l’empresa de transports, el client haurà de posar-se en contacte amb Versàtil Estètic. Si el client no es posés en contacte amb Versàtil Estètic, l’empresa de transports procedirà a la devolució a origen de l’enviament sent el client qui haurà d’assumir-ne les despeses de gestió associades a l’enviament i la devolució.

Àmbit geogràfic
Los productes de joieria, classificats amb la marca “Versàtil Estètic”, no disposen de restriccions geogràfiques per la seva distribució.
La distribució dels productes d’altres marques de joies, rellotges o complements poden estar limitats geogràficament dins el territori d’Espanya i/o de la Unió Europea, segons les especificacions concretes de cada marca.
En el cas de no poder garantir l’enviament segur dels productes, Versàtil Estètic es reserva el dret de restringir l’àmbit geogràfic de distribució.

Recollida a la botiga
Si el client ho desitja podrà recollir la seva comanda en la joieria Versàtil Estètic en la següent adreça, Passeig Barcelona, 6, 17800 Olot, Girona. Tel. (+34) 972 261 615
Per accedir al servei de recollida en la botiga el client ho haurà d’indicar en el procés de compra i haurà d’ajustar-se a als terminis d’entrega que se li indiquin mitjançant el correu electrònic.

Condicions de recollida en la botiga:
El client haurà d’acudir a la botiga i identificar-se amb el DNI o passaport original en vigor i mostrar el justificant de compra.
Si el client desitja que els productes siguin retirats per un tercer haurà de notificar-ho per correu electrònic juntament amb una autorització firmada que contingui les dades complertes del client i de la persona a la que desitgi autoritzar (Nom, cognoms, número de DNI o Passaport).

Diligència en l’entrega
El client es compromet a comprovar el bon estat de l’enviament en el moment de l’entrega davant el transportista i haurà de reflectir qualsevol anomalia que detecti en l’albarà d’entrega (Ruptura de l’embalatge, cops externs, humitat, etc…) podent arribar a rebutjar-ne l’entrega.

El client haurà de posar en coneixement de Versàtil Estètic qualsevol incident en l’entrega mitjançant el correu electrònic info@versatilestetic.com

S’entendrà produïda l’entrega o que la comanda ha estat entregada en el moment en que l’usuari (o un tercer en el seu nom) adquireixi la possessió material del producte, el que s’acredità mitjançant la firma de la recepció de la comanda en la direcció d’entrega convinguda, si no és “Recollida a la botiga”.

Dret de dissentiment.
El client que actua com a consumidor i usuari té dret a realitzar la devolució de la comanda en un termini inferior als 14 dies naturals a partir de l’entrega de la mateixa.

Per realitzar una devolució, el client haurà de posar-se en contacte amb Versàtil Estètic i seguir les indicacions que se li comuniquin. En cap cas s’acceptaran devolucions que no s’ajustin al procediment i als canals marcats per l’empresa.

L’usuari no tindrà dret a desistir de les comandes especials o personalitzades.
Los despeses d’enviament i devolució no seran reemborsades.

No s’acceptaran devolucions de productes que hagin estat manipulats o que hagin estat usats.

És indispensable que els productes a retornar conservin el packaging original (Caixa, documentació, accessoris, etc).

Els productes fets a mida i/o personalitzats no es pondran retornar.
Una vegada Versàtil Estètic notifiqui que els productes retornats compleixen els requisits d’autenticitat i l’estat exigit, el reemborsament del pagament est realitzarà mitjançant el mateix mètode en que es va realitzar la compra i en un període inferior als 15 dies hàbils.

Declaració duanera i impostos i taxes internacionals.
Tots els enviaments internacionals, així com els enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla estaran acompanyats per una declaració d’importació/exportació davant les autoritats duaneres. Aquest document reflexa l’import total de la comanda.
El Client haurà d’abonar les taxes o impostos internacionals que gravin els productes en el territori de recollida.

8. Garantia

De conformitat amb el que estableix la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties en la Venda de Bens de Consum, el fabricant o marca del producte adquirit haurà de respondre davant el client davant qualsevol falta de conformitat per defectes de fabricació existents en el moment de l’entrega i que es manifestin durant els següents 2 anys.

El termini que disposa el client per notificar qualsevol incidència provocada per defectes de fabricació és de 2 mesos des de que es tingui coneixement de la mateixa.

Si la marca fabricant del producte adquirit comprova i corrobora l’existència d’un defecte de fabricació procedirà a la reparació o substitució de l’article. Sempre a l’elecció del client, quan sigui possible tècnicament i s’hagi notificat en els terminis establerts.

Casos en que no s’acceptarà com a defectes de fabricació:

– Danys generals provocats per un ús indegut o anormal del producte
– Cops i ratllades provocades per un ús normal del producte
– Despreniments o ruptures de gemmes o altres elements aplicats.
– Taques o canvis de brillo en metalls, gemmes o altres elements provocats per agents químics externs.
– Al·lèrgies.

Casos específics per productes de rellotgeria que queden exclosos de la garantia:

– Duració de la pila o bateria.
– Desgast per un ús normal.
– Danys provocats per un ús indegut del producte o per la seva falta de manteniment.
– Qualsevol garantia quedarà anul·lada si el producte és manipulat per personal no autoritzat per a tal efecte per el fabricant.

Queda exclosa qualsevol altra reclamació a excepció dels drets que ostenti el comprador davant el fabricant d’acord a la legislació vigent.

9. Política de privacitat de dades

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per l’òptima prestació dels serveis sol·licitats per l’usuari. Versàtil Estètic no pot garantir la correcta prestació dels serveis si no es faciliten totes les dades sol·licitades en el procés d’alta i compra (incloent les marcades com a opcionals).

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquin, les dades de caràcter personal sol·licitades seran guardades i gestionades amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per impedir el seu accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, limitació, supressió, portabilitat i a no ser objecte de decisions automatitzades, haurà de dirigir-se per correu electrònic a: info@versatilestetic.com. en el cas que no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (aepd.es)

10. Prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme

Versàtil Estètic per la seva activitat de comercialització professional de joies, pedres o metalls preciosos, és subjecte obligat per la Llei 10/2010 de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Entre altres obligacions que resulten aplicables a aquesta condició, el client diu i manifesta que és el titular real de l’operació, Versàtil Estètic ha d’identificar i conservar còpia del document fefaent d’identitat (DNI, Passaport, etc.) de qualsevol client que realitzi una compra igual o superior a 1000 € en productes de joieria. Això amb motiu del qual es disposa en la normativa vigent en la matèria.

El Client és conscient d’aquesta obligació legal i es compromet a remetre, a petició de Versàtil Estètic, còpia del document fefaent d’identitat per a donar compliment a la mateixa en el termini màxim d’UN MES des de la realització de la compra.

Versàtil Estètic es reserva el dret de retenir la comanda fins que el client s’identifiqui.

11. Modificació de les condicions de compra

Versàtil Estètic es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de las citades condiciones anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. Legislació Aplicable

L’ús i els contractes de compra a través de versatilestetic.com es regeixen per la legislació espanyola.

Qualsevol controversia surgida de les presents condicions de compra serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols.

Versàtil Centre Mèdic Estètic Olot

Centre especialitzat en tractaments de fotodepilació i fotorejoveniment.

CONTACTE

Plaça de Catalunya 1, 2a planta, 17800 Olot, Girona
Telèfon: 972 261 615
Whatsapp: 659 999 067
info@versatilestetic.com

HORARI

Dilluns- divendres de 09:00 a 20:00h.
Dissabtes de 9:00 a 13:00h.
Diumenges tancat.

×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a info@versatilestetic.com

× Et podem ajudar?
No teniu permís per registrar-vos

Reset Password